L1: a) Back Squat~ 2-4×3 @ 30X1, Rest 3 Min b/t sets

b) Pullup work~ 10-15 Min

c) 4 Sets:

Push Ball x15
Chinese DB Row x10/ side
Jump Squats x15
1 Min Rest

L2: a) Overhead Squat~ Heavy double, 95% of heavy double x2, 90% x2

b) Sots Press (Snatch Grip) x4x3

c) Back Squat~ 85%x3x3

d) Snatch Segment DL + Snatch Segment Pull~ (1+1)x3

L3: a) Snatch~ 82%x2x2, 85%x2x2, 87%x1x2

b) Clean~ 82%x2x2, 85%x2x2, 87%x1x2

c) Back Squat~ 85%x3x3

d) Snatch Pull~ 90%x2x3