L1: a) Clean Deadlift- x8-10 x3

b) 4 Sets, no rest

Box Jumps x8
Situps (Anchored) x15
300M Row

L2: a) Clean Segment Pull + Clean- 73%  2(1+1)x3

b) Front Squat 65-70% x8x3

c) Clean Pull- 100% x1x4

d) 14 Sets, Rest 4 Min between sets 7 and 8

Row 1 Min/ Rest 1 Min