Athlete Development/ Fitness/ Sport
A. Strength Priority- 15 Min
+
With a Partner
For total Reps
30 Sec Burpees/ 30 Sec Rest
30 Sec Pull Ups/ 30 Sec Rest
30 Sec No Push Up Burpee Box Jumps/ 30 Sec Rest
30 Sec Russian KB Swings/ 30 Sec Rest
30 Sec Wall Balls/ 30 Sec Rest
1 Min Row for Calories/ 1 Min Rest
1 Min Sand Bag Squats/ 1 Min Rest
1 Min Toe to Bar/ 1 Min Rest
200M Relay with Sand Bag x 2 each