L1: a) Clean segment deadlift x2x3
b) Front Squat x4x3

L2: a) 3 Position clean (below knee, above knee, mid-thigh) (1+1+1)x3
b) Front Squat x4x3 @ 80%

WOD

L1: 12 Min AMRAP of

15 Situps
8 Jump Squats

L2: 12 Min AMRAP of

10 K2E
10 KB Clean and Press/ side